Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

O nas

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora DSW w 2004 roku.  ramach swej działalności publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, nauk technicznych oraz nauk o kulturze fizycznej, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych prowadzonych w DSW. Wydawnictwo Naukowe DSW, od 2020 roku, jest wpisane do ministerialnego Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (nr 626; 80 pkt.). Od 2022 roku Wydawnictwo należy do Polskiej Izby Książki współtworząc Sekcję Wydawców Akademickich i Naukowych.


Wśród publikowanych prac znajdują się m.in. monografie profesorskie i habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz inne prace naukowe badaczy zarówno z DSW, jak i innych ośrodków w Polsce lub za granicą. W roku 2021 powołana została Rada Funduszu Stypendialnego im. Roberta Kwaśnicy, która w ramach swojej działalności rozpoczęła serię "Poza Kulturową Oczywistością". W serii ukazują się, nagrodzone w ramach konkursu, monografie z obszaru pedagogiki i nauk społecznych.


Istotną częścią oferty Wydawnictwa są tłumaczenia prac uznanych przedstawicieli humanistyki światowej, wydawane w ramach serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej. Ukazało się w niej do tej pory kilkadziesiąt pozycji, m.in. prace Zygmunta Baumana, Ulricha Becka, Gillesa Deleuze'a, Ernesta Laclau, Chantal Mouffe, Jeana-Luca Nancy'ego, Marthy C. Nussbaum, Petera Sloterdijka, Stephena E. Toulmina, Gianniego Vattimo.

Opiekę merytoryczną nad Wydawnictwem sprawuje Rada Naukowa WN DSW, w skład której wchodzą: Bogusława Dorota Gołębniak (Collegium Da Vinci, Poznań), Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa), Zbigniew Kwieciński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Elżbieta Matynia (New School for Social Research, Nowy Jork), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Jacek Żakowski (Tygodnik "Polityka", Collegium Civitas, Warszawa).


Redaktor serii Wittgensteinowskiej - prof. dr hab. Piotr Dehnel


Redaktor serii Dissertationes Paedagogicae - prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki


Redaktor serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej - prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński

Redaktor merytoryczny serii "Poza Kulturową Oczywistością"- prof.  dr hab. Zbigniew KwiecińskiDyrektor Wydawnictwa
- dr Magdalena Karciarz (od maja 2019)
Kontakt: wydawnictwo(at)dsw.edu.pl; tel. 539 670 429


Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!