Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Dostawa

1.   Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2.   Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska, Poczta Polska lub inny operator pocztowy.

3.   Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.

4.   Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

5.   Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana. 

6.   Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.   Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.


Poczta Polska


Przedpłata przelewem:
Przesyłka polecona ekonomiczna (4-6 dni robocze) - 9,00 PLN 
Przesyłka polecona priorytetowa (2-4 dni robocze) - 13,00 PLN 

Pobranie (płatność przy odbiorze):
Przesyłka polecona ekonomiczna (4-6 dni robocze) - 14,00 PLN
Przesyłka polecona priorytetowa (2-4 dni robocze) - 18,00 PLN 

Przy zamówieniu z przedpłatą powyżej 100 PLN opłatę uiszcza Wydawnictwo.


Przesyłka kurierska


(2-3 dni robocze)
Przesyłka kurierska (przedpłata) - 20.00 PLN
Przesyłka kurierska (pobranie) - 30.00 PLN

Przy zamówieniu z przedpłatą powyżej 200.00 PLN opłatę uiszcza Wydawnictwo.


Przesyłka do paczkomatu


(2-3 dni robocze)
1 książka - 15,00 PLN
każda kolejna + 1,00 PLN

Przy zamówieniu z przedpłatą powyżej 200.00 PLN opłatę uiszcza Wydawnictwo.

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!