Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Polityka aktywizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy - już w sprzedaży!

(…) Monografia Michała Mielczarka krok po kroku odkrywa prace pola pomocowego za punkt wyjścia obierając autoetnografie doradcy zawodowego. Analizy zawarte w monografii są próba odnalezienia autorskiej perspektywy ujmowania praktyk poradniczych jako splotu działań irefleksji jednostkowych – subiektywnych oraz emanacji pola – czynników obiektywnych. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego doceniam wysiłki Autora, których efektem są uporządkowane teoretyzacje począwszy od „spojrzenia doradcy zawodowego” kończąc na „spojrzeniach władzy” – systemu doradztwa zawodowego uwikłanego w sprzeczności powodowane przez globalny neoliberalizm. (…) Praca przedstawiona do recenzji jest oryginalnym studium teoretycznym. (…) Z pewnością będzie tez bardzo dobra baza teoretyczna dla wielu projektów empirycznych. (…) Jest bardzo udana próba aplikacji teorii społecznej Pierre’a Bourdieu na grunt refleksji pedagogicznej/poradoznawczej.
(z recenzji prof. Lucyny Kopciewicz)

Publikację możesz zamówić TU.