Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Data wydania: 2021
Liczba stron: 176
ISBN: 978-83-65408-45-7
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Edukacja,
  • Nowości

Zróżnicowane językowo konteksty edukacyjne. Studium pedagogiczno-transligwalne

Barbara Muszyńska

Pierwsze trzy rozdziały książki ilustrują przeprowadzoną przeze mnie gruntowną analizę literatury przedmiotu, która wnosi nową wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego kształcenia językowego, ukazując ją przez pryzmat pojęcia pedagogiki językowej wzbogaconej o perspektywę pedagogiki krytycznej oraz lingwistyki edukacyjnej. Ukazują wielowymiarowość tego pojęcia, łącząc płaszczyznę różnojęzyczności, translingwalności, wieloalfabetyzacji (krytycznej) oraz kompetencji międzykulturowych wraz z praktykami multimodalnymi i różnojęzycznymi, wykorzystywanymi do współtworzenia programów kształcenia. Taka perspektywa może przyczynić się do rozwijania mądrości praktycznej i krytycznej oraz bycia refleksyjnym u osób uczących się. Mogłaby również być odpowiedzią na wyzwania dotyczące procesów nauczania i uczenia się języków obcych/drugich, które wynikają w dzisiejszym świecie z kulturowej i lingwistycznej różnorodności. Powyższe rozważania teoretyczne stały się dla mnie podstawą drugiego etapu badań, opisanego w rozdziale IV, który zaowocował stworzeniem kursu językowego dla studentów do nauki języka angielskiego pt. Inclusive, Plurilingual and Pluricultural Learning Environment for English Language Learning, opartego na dowodach naukowych oraz refleksji pedagogicznej dotyczącej projektowania kształcenia językowego oraz przeprowadzeniem badań wstępnych podczas zajęć ze studentami i weryfikacji postawionych założeń. 
(ze wstępu)

Wprowadzenie
Rozdział I
Koncepcje kształcenia językowego – porzucenie etykiet 
1.1 Kształcenie językowe
1.2 Edukacja dwujęzyczna
1.3 Kształcenie uczniów-migrantów w Polsce
1.4 Pojęcie wielokulturowości i międzykulturowości
1.5 Edukacja różnojęzyczna
Rozdział II
Wieloalfabetyzacja – the pluriliteracies approach
2.1 Pojęcie alfabetyzmu i piśmienności
2.2 Alfabetyzacja wielojęzyczna (ang. plurilingual literacy)
2.3 Wieloalfabetyzacja (ang. the pluriliteracies approach)
2.4 Alfabetyzaja krytyczna
Rozdział III
Teoretyczne aspekty kształcenia językowego
3.1 Pedagogika językowa
3.2 Pedagogika językowa T. Rittel odczytana na nowo
3.2.1 Wyodrębnienie kategorii pojęciowych – tradycja anglosaska
3.2.2 Wyodrębnienie kategorii pojęciowych – tradycja europejska
3.2.3 Chaos pojęciowy dydaktyki języków obcych
3.2.4 Pedagogika językowa jako subdyscyplina pedagogiki
Rozdział IV
Podstawy badań własnych – projektowanie procesu kształcenia językowego
4.1 Podstawowe założenia teoretyczne 
4.2 Koncepcje projektowania programów kształcenia
4.3 Projektowanie programów kształcenia językowego
4.4 Przedmiot i cel badań własnych
4.5 Postępowanie badawcze 
Zakończenie
O potencjale projektowania kształcenia językowegoukierunkowanego na zmiany społeczne
Bibliografia
Podziękowania

Muszyńska

Barbara Muszyńska - Jestem doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie edukacji dwujęzycznej, a także pedagogiem terapeutą, nauczycielką z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Dzięki swojej pracy w DSW z radością obserwuję, jak uczenie się języka obcego wpływa na nasz rozwój, postrzeganie świata, umiejętność wzajemnego zrozumienia. Spotkania ze studentami i uczniami inspirują mnie również do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań w nauce języków obcych. Interesuję się rozwojem nauki w zakresie kształcenia językowego oraz edukacji dwu- i wielojęzycznej w Europie. jestem również trenerem i metodykiem nauczania języka angielskiego w edukacji dwujęzycznej, współpracuję z wieloma instytucjami kształcącymi nauczycieli w Polsce, m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie czy też Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki ciekawym i wymagającym spotkaniom ze studentami oraz pracy badawczej, mój zapał do pracy naukowej i dydaktycznej nie słabnie.

Ważnym przesłaniem tekstu zdaje się być potrzeba postrzegania, przedstawiania i wdrażania edukacji językowej jako doświadczenia
ukierunkowanego na współudział, sprzyjającego tworzeniu zróżnicowanych, różnojęzycznych, wielokulturowych, transligwalnych środowisk
nauczania, w których praktykuje się głębokie uczenie. Nawigując miedzy teoretycznymi, empirycznymi i praktycznymi aspektami czytelnik stawiany jest nierzadko przed konkretnymi pytaniami, tudzież dylematami, często osadzonymi w konkretnych realiach systemu edukacyjnego, które uwidaczniają potrzebę dialogu, stawiania nowych pytań badawczych, zmodyfikowanych rozwiązań prowadzących do rozwoju dyscyplin.
 z recenzji Dr. phil. Joanna Pfingsthorn, Universität Bremen

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!