Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Data wydania: 2021
Liczba stron: 244
ISBN: 978-83-65408-46-4
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Edukacja,
  • Nowości

Współczesne dyskursy o edukacji i regionie w Polsce i w Niemczech

Danuta Wajsprych, Ewa Przybylska

Książka Współczesne dyskursy o edukacji i regionie w Polsce i w Niemczech jest niejako dopełnieniem naszej wcześniejszej publikacji (Przybylska, Wajsprych, 2019), w której przyglądałyśmy się edukacji kulturowej w tych dwóch sąsiadujących ze sobą państwach demokratycznych, niemniej różniących się historią, tradycją, kulturą, uwarunkowaniami politycznymi czy ekonomicznymi. Choć nasze myślenie o edukacji kulturowej starałyśmy się ujmować wówczas pod kątem szeroko rozumianej antropologii kulturowej, na tle silnego zróżnicowania społeczeństw, wielkich migracji i przeobrażeń społeczno-politycznych ostatnich lat, zostałyśmy jednak poniekąd zmuszone, przez sposób organizacji naszej pracy, do dokonania pewnych ograniczeń i koniecznych wyborów odnośnie do prezentowanych tam treści. Dlatego nie znalazłyśmy w tamtym czasie wiele miejsca na szczegółowe omówienie wszystkich, po wielekroć dyskutowanych wątków, inspiracji, przemyśleń, dzięki którym mógłby powstać w miarę spójny, aczkolwiek nadal niedopełniony, obraz dyskursów naukowych na temat edukacji i regionu w obu krajach. Jesteśmy zgodne z badaczami, iż edukacja i region stanowią istotny obszar edukacji kulturowej i międzykulturowej, o czym pisałyśmy we wcześniejszej książce, w szczególności poruszając najważniejsze kwestie związane z edukacją kulturową i regionalną na pograniczach. Jednak czas, splot przeczytanych i przedyskutowanych lektur, doświadczenia dydaktyczne
i kontekst społeczno-polityczny naszego kraju skłoniły nas do uzupełnienia zaprezentowanych tam treści w postaci odrębnej publikacji, w której próbujemy zastanowić się, w jakim stopniu dominująca dotychczas narracja narodowa1 wokół etosów i tożsamości regionalnych w Polsce jest funkcjonalna wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości, zwłaszcza na tle niemieckich etosów regionalnych. Wszak warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego są nie tylko inwestycje, nowe instytucje i regulacje czy realizacja woli politycznej obozu władzy. Jest nim także sfera samoregulacji, w której decydującą rolę przypisuje się sterownikom zachowań, tj. wartościom, habitusom społecznym, etosom zawodowym, pokoleniowym, środowiskowym, ale też regionalnym i narodowym.
(ze wstępu)

Wstęp 7
1. O regionie jako interdyscyplinarnej topografii kultury
2. Region a rozwarstwienie społeczne (O udziale systemu edukacji w generowaniu „ubóstwa edukacyjnego” w regionach) 
3. Renesans regionu (O wzroście znaczenia regionu jako przestrzeni rozwoju w RFN) 
4. Region, regionalizm, regionalizacja (O definiowaniu pojęć i ich relacji z edukacją regionalną w Polsce) 
5. Historyczna perspektywa ruchu regionalnego (O przeszłości i teraźniejszości ruchów regionalnych w Polsce i RFN) 
6. Edukacja regionalna, dla regionu, w regionie (O twórczej korelacji między edukacją a regionem) 
6.1. Edukacja regionalna w Polsce
6.1.1. Reorientacja dyskursu edukacyjnego w stronę ekonomii 
6.1.2. Uczenie się a zróżnicowanie przestrzenno-gospodarcze Polski
6.1.3. Dyskurs andragogiczny o edukacyjnie opóźnionych regionach Polski
6.1.4. Instytucje edukacji dorosłych w krajobrazie edukacyjnym Polski
6.2. Edukacja w regionach i dla regionów w RFN
6.2.1. Edukacyjne strategie rozwoju regionalnego (na przykładzie wsi)
6.2.1. Usieciowienie 
6.2.3. Instytucje edukacji dorosłych w projekcie całożyciowego uczenia się
6.2.4. Uczące się regiony
6.2.5. Krajobrazy edukacyjne
7. Ekskurs o polityce historycznej w Polsce i w Niemczech
Zakończenie: Ku jakiej edukacji regionalnej? Ku jakiej edukacji w regionie?
Bibliografia 
Edukacja regionalna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017–2021
Indeks pejzaży literackich – dopiski o autorach i cytowanych utworach
Spis tabel 
Spis rysunków 

Wajsprych

Danuta Wajsprych

Przybylska

Ewa Przybylska

Publikacja dotyczy ważnego tematu. Zawiera liczne dowody istotnej roli regionów w tworzeniu nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb społecznych, gospodarczych i kulturowych koncepcji nowoczesnej edukacji, a jednocześnie znaczenia edukacji dla rozwoju regionów. Tym samym przekonuje, że w tej dziedzinie, zwłaszcza u nas, jest wiele do zrobienia, tym bardziej, że pojawiają się pomysły wykorzystujące ten obszar problemowy w sposób niepełny, instrumentalny, ułomny. Można żywić nadzieję, że książka nie tylko ożywi i wzmocni dyskurs akademicki, ale przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej, w tym także polityków, o tym, że mądra polityka regionalna jest bardzo ważna dla państwa i społeczeństwa. W tej polityce edukacyjne wykorzystanie potencjału regionów do wzmacniania edukacji trwającej dziś przez całe życie, a także edukacyjne wspomaganie rozwoju regionów przez służącą temu edukację to przedsięwzięcia ze wszech miar korzystne.
Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!