Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: A5
Data wydania: 01.01.2012
Liczba stron: 119
ISBN: 978-83-62302-45-1
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Edukacja

Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego

Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska

Instytucje formalnej edukacji dorosłych wraz z nauczycielami i uczniami nie były ulubionym przedmiotem badań andragogicznych po 1989 r. Tym bardziej cieszy inicjatywa empirycznej eksploracji tego obszaru edukacji dorosłych i jej efekt pod postacią książki [...]. Jest to bardzo wartościowa pozycja oparta na nowoczesnym modelu badań andragogicznych, charakteryzująca się oryginalnym i autorskim podejściem do eksplorowanego przedmiotu. Autorki wyprowadzają z danych empirycznych ciekawe wnioski, stawiają śmiałe hipotezy, niepozostawiające czytelnika obojętnym i skłaniające go do dyskusji, co jest celem każdej dobrej książki [...]. Otrzymujemy w efekcie ugruntowaną w empirii oraz w teoriach andragogicznych charakterystykę dorosłego ucznia, jakiej nie znajdziemy w innym źródle [...]. Środowisko teoretyków i praktyków edukacji dorosłych otrzyma bardzo wartościową pozycję, która realizuje funkcje diagnostyczne, teoretyczne oraz projektujące na bardzo wysokim poziomie.

Z recenzji Hanny Solarczyk-Szwec


Współczesne przestrzenie edukacyjne człowieka dorosłego nie ograniczają się do ram wyznaczanych przez instytucje – te natomiast mają obecnie inne zadania, niż miało to miejsce jeszcze trzydzieści, czy czterdzieści lat temu [...]. Przedstawione do recenzji opracowanie ciekawie wpisuje się w nurt refleksji andragogicznej nad uczeniem się ludzi dorosłych i jest jednocześnie interesującym głosem w dyskusji nad nowymi wyzwaniami, jakie wyłaniają się przed instytucjami kształcenia ustawicznego [...]. W recenzowanym opracowaniu cenne jest to, że analiza przeprowadzonych badań nie sprowadza się wyłącznie do krytyki rzeczywistości edukacyjnej. W ostatnim fragmencie książki autorki rysują możliwe kierunki zmian kultury instytucji edukacyjnych [...]. Wypada mieć nadzieję, że propozycje te nie pozostaną wyłącznie w przestrzeni dyskursu naukowego, lecz staną się inspiracją dla praktyki edukacyjnej.

Z recenzji Witolda Jakubowskiego

Wprowadzenie

1. Czy warto zajmować się kształceniem ustawicznym? Charakterystyka założeń projektu badawczego

2. Etos nauczania – kompensacja – przetrwanie. Zmieniająca się tożsamość instytucji kształcenia ustawicznego

Rozdział I

Trajektoria uczenia się – ramy teoretyczne

1. Uczenie się dorosłych – perspektywa społeczno-kulturowa

2. Uczenie się całożyciowe a kształcenie ustawiczne. Polityki i praktyki

3. Biograficzne konteksty trajektorii uczenia się. Tranzycje i transfery

Rozdział II

Dorośli w instytucjach kształcenia ustawicznego. Ramy empiryczne trajektorii

1. Dorośli czy dojrzali? Kapitał tożsamościowy uczących się w szkołach dla dorosłych

2. Podzielane czy rozproszone? Uprzednie doświadczenia edukacyjne dorosłych uczniów

3. Druga czy ostatnia szansa edukacyjna? Kultury uczenia się w instytucjach

Rozdział III

Kolektywne trajektorie uczenia się w instytucji

1. Mapa jako narzędzie analizy trajektorii uczenia się

2. Trajektorie konformizmu i gettoizacji w szkołach dla dorosłych

3. Uznanie i upełnomocnienie – nieobecne trajektorie

Zamiast zakończenia

Bibliografia

 

Kurantowicz

Nizińska

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!