Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 2018
Liczba stron: 186
ISBN: 978-83-65408-31-0
Dostępność: Duża dostępność
  • Edukacja,
  • Nowości

Resocjalizacja nieletnich. Stan obecny i perspektywy rozwoju

[redakcja], Anna Karłyk-Ćwik, Marek Heine

Prezentowane teksty o charakterze zarówno teoretycznym, jak i badawczym w pełni wpisują się w trwającą w przestrzeni publicznej debatę nad aktualnym funkcjonowaniem i kondycją polskiego systemu resocjalizacji nieletnich oraz nad możliwościami jego rozwoju w kontekście podnoszenia efektywności proponowanych rozwiązań. Z tego względu praca ta może okazać się interesująca dla szerokiego grona Czytelników, m.in. dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, teoretyków i badaczy zainteresowanych problematyką resocjalizacji nieletnich i warunków jej efektywności, a przede wszystkim dla praktyków chcących wzbogacić swój warsztat pracy o nowe – bardziej skuteczne – rozwiązania metodyczne.

Dr Anna Karłyk-Ćwik, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Część I


Aktualny obraz funkcjonowania systemu wychowania i resocjalizacji nieletnich w kontekście jego efektywności

Marek Heine, Efektywność resocjalizacji – kontrowersje wokół znaczenia pojęcia
Beata Krzaczkowska, Szanse i zagrożenia rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży objętych systemem opieki instytucjonalnej
Olga Jabłonko, Krzysztof Dziedzic, Rola doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym
Kamila Skowrońska, Postrzeganie dorosłości przez wychowanków z niepełno- sprawnością intelektualną na przykładzie młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Magdalena Siegieńczuk, Nieletni i młodociani sprawcy wypadków komunikacyjnych a możliwości profilaktyki i resocjalizacji
Katarzyna Nanowska, Wpływ pobytu w zakładzie poprawczym na osobiste biogra
fie w narracjach osób dorosłych pozostających pod dozorem kuratora
Ewa Grudziewska, Jakość życia kuratorów sądowych – komunikat z badań

Część II
Możliwości i perspektywy rozwoju resocjalizacji nieletnich

Andrzej Węgliński, Profilowanie zakładowych instytucji dla nieletnich z uwzględnieniem metody zarządzania przypadkiem
Robert Opora, Wspieranie odporności psychicznej nieletnich w działalności resocjalizacyjnej
Anna Karłyk-Ćwik, Humor jako „narzędzie” zwiększające efektywność pracy pedagoga resocjalizacyjnego
Krzysztof Dziedzic, Wolontariat jako metoda pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
Wioleta Topolska, Zastosowanie metody harcerskiej w resocjalizacji młodzieży w ośrodkach wychowawczych

[redakcja]

Karłyk-Ćwik

Heine

„Można bez większego ryzyka błędu powiedzieć, że przyszłość pedagogiki resocjalizacyjnej, jej ranga wśród możliwych strategii ograniczania zjawisk dewiacyjnych lecz także jej powaga wśród innych zorientowanych praktycznie nauk społecznych, zależeć będą od tego jak na własnym gruncie poradzi sobie ona z problematyką oceny skuteczności proponowanych przez siebie modeli zmiany jednostek i grup. Wydaje się, iż czas najwyższy ku takim refleksjom i analizom. Zmiany ogólnego klimatu społecznego skłaniają do odnowienia znaczeń jakie pedagogika resocjalizacyjna niosła u swych początków, a które nadawały jej status dziedziny wiedzy społecznie użytecznej. (...) Zbiór tekstów przedstawiony w ramach opracowania „Resocjalizacja nieletnich – stan obecny i perspektywy rozwoju” odczytuję jako świadectwo rodzących się przewartościowań w tym zakresie”.

Dr hab. Mariusz Sztuka, Uniwersytet Jagielloński

„Powszechnie dostrzegana konieczność resocjalizacji jednostki niedostosowanej społecznie niezależnie od wieku, nie oznacza bynajmniej, iż dotychczasowe rozwiązania praktyczne przynoszą oczekiwane rezultaty. Ta sfera działań wciąż jest poddawana krytycznej analizie, zarówno w środowisku teoretyków oraz praktyków, jak i w przestrzeni publicznej. (...) Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa stanowi poznawczo ważną pozycję w refleksji teoretycznej i badawczej dotyczącej problematyki resocjalizacji nieletnich”

Dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!