Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Data wydania: 2021
Liczba stron: 124
ISBN: 978-83-65408-54-9
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Człowiek i społeczeństwo / Filozofia,
  • Edukacja

O unieważnianiu i ważności humanistyki - konfrontacje, inspiracje, polemiki

Maria Reut

(...) Z kim więc polemizujemy, z jakimi argumentami mamy się uporać i jakimi argumentami mamy się posłużyć, gdy chcemy zabrać głos w tej – już tak wielorako omawianej i komentowanej (od czasu przełomu antypozytywistycznego) – sprawie, jaką jest temat unieważniania i ważności humanistyki? Czy możliwe są tu tylko powtórzenia? W sporze o charakter i znaczenie humanistyki występuje też współcześnie pytanie o to, czy – krytykowana za nierealizowanie pozytywistycznych wzorców – humanistyka ma zrezygnować z naukowej legitymizacji swojej wiedzy (zob. Januszkiewicz, 2017, s. 25; Horkheimer, 2007). Zbliżenie humanistyki do literatury (sztuki) oraz traktowanie literatury jako nie tylko „przedmiotu” badania, ale też „źródła” poznania nie musi jednak łączyć się z wycofaniem z obszaru naukowości, o czym będzie jeszcze mowa w dalszych częściach wywodu.
(fragment)

I  Krytyczna autorefleksyjność i wielość słowników

1.Laboratorium rozumienia
2.Samowiedza
3.Naukowość humanistyki
4.Przydatność, użyteczność
5."Pochwała wieloznaczności"


II  Narracyjna wyobraźnia

1. Humanistyczny manifest
2. Podmiotowość i literacka narracja
 3.Samorozumienie, inność, interpretacja
4. Literatura i humanistyka
5. Inne "pouczenie"


III Dziedzictwo

1. Tożsamość i dziedzictwo. Droga
2.  Filozofia i samorozumienie
3. Nauka i namysł
4. Tożsamość i inność. Praktyczność jako etyczność
5. Filozofia  "otwiera czas" 
6. Paideia


IV  Wyzwanie rzucone czasowi

       1. Czas i  zobowiązanie. Nowa koiné?
       2. Wyzwanie czasowości
      3. Narracja i droga długa
      4. Literatura i uczestnictwo
      5. Niestałość a zachowanie siebie


V  Znaczące przestrzenie niedomknięte

1.Nowa humanistyka - nowe wiązania
2. "Niebezpieczna"  humanistyka
3.Kryzys i dialog
4.Dyscyplina metahumanistyczna?


VI  Nowe mapy rozumienia

1.Rozumienie rozumienia
2.Literatura, fikcja i etyka
3.Etyka czytania
4.Uczyć czytać
5.Inność tekstu
6..Aktywna odpowiedź Bibliografia

Reut

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!