Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Data wydania: 01.12.2018
Liczba stron: 308
ISBN: 978-83-65408-30-3
Dostępność: Duża dostępność
  • Człowiek i społeczeństwo/Filozofia,
  • Edukacja,
  • Nowości,
  • Seria DISSERTATIONES PAEDAGOGICAE

Normalność nienormalnych. Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie filozofii Michela Foucaulta

Wiesław Antosz

Filozofia Michela Foucaulta stała się dla Autora okazją do przedstawienia warunków podmiotowości osób niepełnosprawnych w dysertacji doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. DSW dr. hab. Lotara Rasińskiego, a obronionej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wprowadzona przez niego do pracy z niepełnosprawnymi myśl filozoficzna prowadzi do budowania przestrzeni, w której odchodzi się od konstruowania wzorca i wizji według narzuconego przez specjalistę modelu w stronę wolności, możliwej do ujawniania w zróżnicowanych praktykach.

Wstęp

Rozdział 1 / Perspektywy teoretyczne

1.1. Krytyka praktyczna
1.2. Dyskurs
1.3. Rządomyślność
1.4. Agonizm
1.5. Podmiotowość
1.6. Metody badań
1.6.1. Archeologia
1.6.2. Genealogia
1.6.3. Hermeneutyka podmiotu

Rozdział 2 / Analizy warunków możliwości konstruowania podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce
2.1. Archeologia dyskursu o niepełnosprawności
2.2. To, co niedyskursywne – w stronę genealogii
2.3. Uwarunkowania kulturowe i społeczne polityki wobec niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce po roku 1989
2.3.1. Jak wyłoniła się psychiatria
2.3.2. Uwarunkowanie społeczne i prawne
2.3.3. Perspektywa polskiej polityki społeczno -ekonomicznej po roku 1989
2.4. Rządomyślność 1990
2.4.1. Liberalizm europejski według Foucaulta
2.4.2. Jaki neoliberalizm?
2.4.3. W stronę wizji Europy

Rozdział 3 / Rządomyślność systemu i praktyki rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.1. Polityka
3.2. Co jest pożądane dla społeczeństwa?
3.2.1. Podstawowa zasada rządomyślności systemu rehabilitacji niepełnosprawnych
3.2.2. Warunki konstruowania podmiotowości w warsztatach
3.3. Jak praktyka warsztatów odwołuje się do rządomyślności?
3.3.1. Archeologia i genealogia praktyki otwierania świata
3.4. Praktyka zakazu seksualnego
3.4.1. Seks może być, ale ślubu nie będzie
3.4.2. Brak życia może być większą wartością niż życie
3.5. Podmiotowość czy konstruowanie wzorca?

Rozdział 4 / W stronę podmiotowości. Rządomyślności czerpiące z agonizmu i technik siebie w realizowanych praktykach
4.1. Perspektywa zmiany istniejącej rządomyślności warsztatów – od uniwersalizmu do kontekstualizmu
4.2. Wprowadzenie filozofii krytyki praktycznej do praktyki warsztatów
4.2.1. Polityka
4.3. Praktyka oparta na filozofii
4.3.1. Góry
4.3.2. Kawiarnia
4.4. Samodzielność w dorosłości
4.4.1. Tomek i Bartek
4.4.2. Agnieszka, czyli o spełnianiu marzeń o sobie w poszukiwaniu siebie

Zakończenie
Bibliografia
Podziękowania

Antosz

Wiesław Antosz - pracuje z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, tworząc placówki wsparcia oraz nowe formy pracy. Jest socjologiem po Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiem po Uniwersytecie Adama Mickiewicza i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest certyfikowanym coachem po studiach w Akademii Leona Koźmińskiego.

(...) Poprzez wyniki swoich badań Autor demaskuje system, który opiera się na założeniach instrumentalnej racjonalności uniwersalnej, w ramach której niepełnosprawny intelektualnie (...) musi podlegać "normalizacji". W ten sposób produkowana ma być niepełnosprawność użyteczna ekonomicznie (...) oraz najmniej uciążliwa społecznie, co oznacza, że niepełnosprawni mają uczyć się zaradności i podstaw samodzielności po to, by nie sprawiać problemów, a nie po to, by rozwijać własną podmiotowość.

Jest to książka, której treść inspiruje namysł nad własnymi praktykami osób pracujących w instytucji, której przykładem jest pole aktywności zawodowej Autora (warsztaty terapii zajęciowej). Ale nie tylko. Jej treść budzi refleksję teoretyków: filozofów edukacji i pedagogów, rozprawiających o warunkach doświadczania podmiotowości przez osoby usytuowane w różnych miejscach struktury społecznej, o różnym potencjale intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym. Tekst jest również niezwykłym źródłem wzbudzania krytycznej świadomości osób aspirujących i przygotowujących się do pracy w instytucjach, w których uczestniczą osoby Inne, o różnych, specyficznych właściwościach, a które mają ograniczone możliwości troski o siebie, a nawet uczenia się i doświadczania troski o siebie.

Fragment recenzji wydawniczej prof. Marii Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!