Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 360
ISBN: 978-83-62302-79-6
Dostępność: Mała dostępność
E-book: pdf
  • Edukacja

Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?

Adrianna Sarnat-Ciastko, [redakcja]

ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie to szkoła, która powstała w 1995 roku z inicjatywy grupy osób doświadczających potrzeby zmiany i poszukujących nowej formuły dla edukacji w XXI wieku. Jej koncepcja zrodziła się w opozycji zarówno do szkoły tradycyjnej, jak i nowatorskich eksperymentów inspirowanych antypedagogiką, czyli zaprzeczających wychowaniu. I tak powstała szkoła inna niż wszystkie, przez dwadzieścia lat zaskakująca swoimi rozwiązaniami – bo czy jest możliwe, aby:


- Szkoła dostosowywała się do możliwości psychofizycznych ucznia?


- Nauczanie zastąpić uczeniem się?


- Relacje w szkole były przyjacielskie i partnerskie, czyli pełne szacunku, autentycznej akceptacji i zaufania?


- Środowisko szkolne było wspólnotą wzajemnie wspierającą i uczącą się?


- Nie było systemu klasowo-lekcyjnego, a grupy zajęciowe były zawsze otwarte dla chętnych, w tym dla rodziców, rodzeństwa i kolegów uczniów?


- Uczeń wybierał spośród nauczycieli tutora-wychowawcę?


- Uczeń wybierał nauczyciela prowadzącego przedmiot?


- Sprawdzanie wiedzy i umiejętności było zadaniem ucznia, a nie nauczyciela?


- Uczeń decydował o swojej ocenie z przedmiotu?


- Uczeń mógł swobodnie skrócić lub wydłużyć czas nauki i kierować jej przebiegiem i planem?


- Uczeń mógł uczyć się, nie uczęszczając na zajęcia?


- Program był indywidualizowany według potrzeb każdego ucznia?


- Uczeń mógł planować poziom nauki z każdego przedmiotu?


- Każdy uczeń był zobowiązany do realizacji dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową, zajęć w formie tutorialu akademickiego lub artystycznego i był z tego zadowolony?


- Uczeń, który nie uzyskał promocji, nie powtarzał klasy?


- W szkole nie było rywalizacji?


- W ankietach końcowych większość uczniów na pytanie:
„Czego nauczyłeś się w tej szkole?” odpowiadała: „Samodzielności i odpowiedzialności”,
a w odpowiedzi na pytanie: Czy chcesz coś dodać od siebie?” pisali: „Chciałbym/Chciałabym, żeby moje dzieci chodziły do takiej szkoły”?


Ta książka to autentyczne głosy ludzi doświadczających inności ALA, uczniów, nauczycieli, rodziców. Jakie to doświadczenie?

Wstęp


I. Geneza ALA

Pierwszy wywiad z Mariuszem Budzyńskim
Przeprowadziła Adrianna Sarnat-Ciastko

1.1. Edukacja autorska w XXI wieku
Bogusław Śliwerski

1.2. Autorskie Licea Artystyczne – historia wędrowania przez edukacyjne emancypacje i pogranicza
Rozalia Ligus

1.3. Fuzja doświadczeń
Andrzej Kabat

1.4. Refleksje absolwentki o ALA
Kamila Baran


II. Fundamenty działalności

Drugi wywiad z Mariuszem Budzyńskim

2.1. Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ALA w optyce pedagogiki dialogu
Janusz Tarnowski

2.2. Dialog jako punkt wyjścia dla edukacji współzależnej
Tomasz Tadeusz Brzozowski

2.3. Misja Ekwador
Paula Gomułkiewicz, Wojtek Ściepuro


III. Organizacja pracy w ALA

Trzeci wywiad z Mariuszem Budzyńskim

3.1. ALA – inny świat
Brygida Dziatkiewicz-Buś

3.2. Refleksje o Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych ALA
Ewa Mizera-Raczkowska

3.3. Nauczać słowa słowem. Seminarium ,,Mity (po)nowoczesnej Europy” jako model edukacyjny realizowany w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu
Janusz Maj

3.4. ALA w piórach
Julia „Pierzasta” Nędzyńska


IV. Działalność opiekuńcza w szkole

Czwarty wywiad z Mariuszem Budzyńskim

4.1. Znaczenie systemu tutorskiego dla ucznia w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich
Jolanta Żak-Kościuk

4.2. Kilka uwag o rozmowach tutorskich
Andrzej Horyza

4.3. Relacje nauczycieli z rodzicami nie muszą być trudne (casus ALA)
Bożena Uścińska

4.4. Szkoła wolności
Sara Antczak


V. Działalność artystyczna i środowisko ALA

Wywiad z Marią i Mariuszem Budzyńskimi

5.1. ALA, czyli „twórcze zmaganie ze sobą” – z perspektywy pedagoga twórczości
Marta Galewska-Kustra

5.2. Różne oblicza teatru
Maria Budzyńska

5.3. Siłą ALA jest różnorodność
Artur Szabatowski

5.4. Uczę się uczyć
Mateusz Budzyński

5.5. Nauka sztuki patrzenia
Andrzej Rutyna

5.6. Głos – źródło kreacji
Jolanta Wesołowska-Michalak


VI. „Migawki” – wspomnienia o wrocławskiej ALA

6.1. Kilka refleksji o ALA
Emilia Kabat

6.2. Refleksje o szkole
Anna Morawiecka

6.3. Moje refleksje na okoliczność 18-lecia ALA
Przemysław Sławik

6.4. ALA – potrzebne uzupełnienie
Maciej Cynke-Widalis

6.5. Refleksja rodzica o ALA
Bożena Urbańska

6.6. Refleksje rodzica o szkole ALA
Józef Sławik

6.7. Kilka uwag autora o Dniu Światła
Maciej Stawiński


VII. ALA w Częstochowie

Piąty wywiad z Mariuszem Budzyńskim

7.1. Klimat dla twórczości w częstochowskim Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim
Katarzyna Kozerska

7.2. Historia ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie
Piotr Nita

7.3. Chciałyśmy takiej szkoły w Częstochowie
Dorota Wojciechowska

7.4. Kluczem jest praca nad sobą
Mariusz Gomoluch

7.5. Z refleksją o refleksji
Katarzyna Zwolska-Płusa

7.6. Zaczynamy od intencji
Antoni Rot

7.7. ALA – pomysł na życie
Paweł Bilski


VIII. „Migawki” – wspomnienia o częstochowskiej ALA

8.1. Nauczyciel-artysta w ALA
Agnieszka Malec-Musialska

8.2. Wzajemne podkręcenie się w rozwoju
Waldemar Ossowski

8.3. Moja szkoła
Agata Drobniak

8.4. Jestem dzieckiem ALA
Laura Piec

8.5. Z sentymentem na zawsze, a może i dłużej…
Dominika Reska


Podsumowanie


Licea ALA – czy Nowa KULTURA Szkoły?

Mariusz Budzyński

List od Fiebiga

Sarnat-Ciastko

[redakcja]

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!