Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Data wydania: 2014
Liczba stron: 179
ISBN: 978-83-936353-7-5
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Człowiek i społeczeństwo / Filozofia,
  • Bezpłatne książki projektowe

Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Sprawni w pracy”

Hana Červinková

Celem publikacji jest przedstawienie zmian, które zachodzą w życiu osób niepełnosprawnych przy wsparciu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w oparciu o głosy wybranych asystentów, osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin biorących udział w projekcie Sprawni w pracy realizowanym w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2014 na terenie Dolnego Śląska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi (Polski Związek Głuchych, Fundacją Promyk Słońca, Fundacja EUDAJMONIA i Forum Aktywności Lokalnej). Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanymi i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz członków ich rodzin, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zrezygnowali lub nie podjęli zatrudnienia. Cel ten był realizowany poprzez przydzielenie osobie niepełnosprawnej Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).


Mamy nadzieję, że historie i wypowiedzi łudzi którzy brali udział w projekcie przybliżą czytelnikom wyjątkowe doświadczenie i możliwości dla społeczeństwa, które stwarza instytucja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i że projekt ten przyczyni się do skutecznego jej wprowadzenia do polskiego i europejskiego ustawodawstwa. Jest to sprawa niezmiernie ważna nie tylko dla osób, które są dziś niepełnosprawne, ale dla nas wszystkich. Świat otaczający nas pełny jest barier fizycznych i społecznych i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wydaję się być najbardziej skutecznym i dostępnym narzędziem do ich pokonywania. 

Słowo wstępne Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

 

O projekcie ,,Sprawni w pracy”

 

Jesteśmy sobie potrzebni

 

Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej z perspektywy doświadczeń uczestników projektu„Sprawni w pracy”

 

Jak Gosi nie ma, to ja nie wychodzę z domu

 

Kibice

 

Najpierw dzwonię do Asi, potem do mamy

 

O powrocie do życia i odbudowanej tożsamości

 

Osoba niepełnosprawna może korzystać ze wszystkiego, jeżeli tylko będzie asystent

 

Jesteśmy sobie potrzebni

 

O liderze projektu

 

O partnerach projektu

 

O Autorce

 

Adnotacja w języku angielskim

 

Bibliografia

 

Indeksy

Červinková

Hana Červinková – profesor nadzwyczajna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (DSW), antropolog i pedagog. Jest założycielką i dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kultura i Edukacją w DSW (od 2003 roku), dynamicznego ośrodka międzynarodowych badań i działań na rzecz demokracji i partycypacji obywatelskiej. Autorka wielu książek i artykułów naukowych na temat transformacji ustrojowej, badan wdziałaniu, antropologii miasta, antropologii edukacyjnej i antropologii zaangażowanej. Od 2015 roku prowadzi projekt European Doctorate in Teacher Education (EDiTE) wramach programu UE Horyzont 2020.

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!