Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Data wydania: 01.01.2014
Liczba stron: 143
ISBN: 978-83-62302-74-1
Dostępność: Niedostępna
E-book: pdf
  • Bezpłatne książki projektowe

Jak edukacja może zmieniać świat? Demokracja, dialog, działanie

Marcin Starnawski, Katarzyna Gawlicz

Seria „Praktyczność i Profesjonalizm” powstała jako rezultat aktywności naukowej badaczy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jest ona zbiorem sześciu tomów publikacji, będących podsumowaniem realizacji czteroletniego projektu „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”.

Starnawski

Marcin Starnawski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, magister socjologii (Uniwersytet Wrocławski), ukończył podyplomowe studia z judaistyki (Uniwersytet Oksfordzki), studiował  na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Greensboro; współautor i współredaktor książek, m.in. Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany (2009), Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji (2012), Masz problem? Przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu (2012), Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989 (2013), Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona (2015); publikował w takich czasopismach naukowych, jak: "Studia Litteraria et Historica", "Patterns of Prejudice", "East European Jewish Affairs", "Przegląd Polonijny"; tłumacz tekstów z różnych obszarów humanistyki, w tym książek historycznych Erica Hobsbawma.

Gawlicz

Katarzyna Gawlicz - pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na stanowisku adiunkta; ukończyła studia magisterskie z fi lozofi i (Uniwersytet Wrocławski) i gender studies (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie) oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Doktorat uzyskała w Graduate School in Lifelong Learning na Wydziale Psychologii i Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu w Roskilde w Danii. Współautorka i współredaktorka książek Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (2014), Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona (2015); publikowała w takich czasopismach naukowych, jak: Early Years. An International Research Journal, Journal of Transformative Education, Policy Futures in Education, Problemy Wczesnej Edukacji, Studia Pedagogiczne. Tłumaczka tekstów z zakresu humanistyki, w tym książki Gunilli Dahlberg, Petera Mossa i Alana Pence’a Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki: języki oceny (2013).

Tom Jak edukacja może zmieniać świat? Demokracja, dialog, działanie, którego Autorami są Katarzyna Gawlicz i Marcin Starnawski, prezentuje ujęcia edukacji jako przestrzeni społecznej, w której dokonuje się zmiana skoncentrowana na urzeczywistnianiu i poszanowaniu takich wartości, jak wolność, różnorodność, równość oraz solidarność, stanowiących fundament myślenia o demokracji jako zasadzie organizacji życia społecznego i sposobie ekspresji ludzkiego potencjału indywidualnego i wspólnotowego. Na przykładzie wybranych koncepcji
oraz analiz socjopedagogicznych, Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, kiedy edukacja może stać się narzędziem zmiany społecznej. Ich zdaniem, będzie to możliwe wówczas, gdy tradycyjnym pojęciom pedagogicznym, takim jak edukacja, wychowanie, nauczanie, uczenie się nada się sens emancypacyjno-podmiotowy, którego podstawową cechą jest refleksja nad demokracją, dialogiem i działaniem.

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!