Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 2012
Liczba stron: 252
ISBN: 978-83-62-302-42-0
Dostępność: Duża dostępność
  • Seria Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej,
  • Człowiek i społeczeństwo / Filozofia,
  • Edukacja

Habermas, teoria krytyczna i edukacja

Mark Murphy, Ted Fleming, (red.)

Z pewnością na przestrzeni ostatnich kilku dekad idee Habermasa dowiodły swej użyteczności w niektórych sektorach edukacji, szczególnie zaś w kształceniu dorosłych w Ameryce Północnej (…) i w kilku innych niszach profesji edukacyjnej. Nie pojawiały się natomiast jak dotąd zgodne i celowe próby włączenia jego myśli w obszar szeroko pojętej edukacji. Głównym celem tego zbioru jest uzupełnienie tego braku w teoretycznych debatach nad edukacją oraz pokazanie, w jaki sposób dzieło Habermasa daje się zastosować w tej właśnie dziedzinie. Najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji tego celu będzie zbadanie wkładu, jaki teoria Habermasa może wnieść w obszary takie jak: pedagogika, uczenie się oraz interakcje zachodzące w klasie szkolnej, związek między edukacją, społeczeństwem obywatelskim i państwem, demokracja i jej formy, rozum i myślenie krytyczne, performatywność, kultury audytu i rozliczalność.

(Z wprowadzenia)

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

1. MARK MURPHY, TED FLEMING, Komunikacja, deliberacja, rozum: Wprowadzenie do Habermasa (przeł. Wojciech Kruszelnicki)

 

CZĘŚĆ II

KLUCZOWE ZAGADNIENIA I DEBATY NA TEMAT HABERMASA I EDUKACJI

2. THOMAS ENGLUND, Edukacyjne implikacje idei demokracji deliberatywnej (przeł. Wojciech Kruszelnicki)

3. MARIANNA PAPASTEPHANOU, Utopia komunikacyjna i polityczna reedukacja (przeł. Wojciech Kruszelnicki)

4. SIGMUND ONGSTAD Koncepcja świata życia a edukacja w ponowoczesności: Krytyczne omówienie Habermasowskiej teorii działania komunikacyjnego (przeł. Tomasz Zarębski)

5. RAYMOND A. MORROW, Habermas, europocentryzm i edukacja: Spór o wiedzę tubylczą ((przeł. Tomasz Zarębski)

6. MARK MURPHY, Formy racjonalności a reforma sektora publicznego: Habermas, edukacja i polityka społeczna (przeł. Michał Kruszelnicki)

 

CZĘŚĆ III

HABERMAS STOSOWANY: TEORIA KRYTYCZNA I ŚWIADCZENIA EDUKACYJNE

7. JOHN BAMBER, Rozwój kompetencji w przestrzeniach koleżeńskich: Analizy teorii krytycznej i edukacji lokalnej (przeł. Katarzyna Liszka)

8. TED FLEMING, Skazani na uczenie się: Habermas, uniwersytety i uczące się społeczeństwo (przeł. Adrianna Nizińska)

9. STEPHEN BROOKFIELD, Uczenie się demokratycznego rozumu: Projekt edukacji dorosłych Jürgena Habermasa (przeł. Katarzyna Gawlicz)

10. CLARENCE W. JOLDERSMA, RUTH DEAKIN CRICK, Obywatelstwo, etyka dyskursu i emancypacyjny model całożyciowego uczenia się (przeł. Marcin Starnawski)

11. CAROLA CONLE, Praktyka i teoria badań narracyjnych w edukacji (przeł. Elżbieta Kalinowska)

12. BARRY COOPER, Kształcenie pracowników socjalnych zorientowane na świat życia i system (przeł. Katarzyna Liszka)

13. JANE SUMNER, Jürgen Habermas, krytyczna teoria społeczna i kształcenie pielęgniarek: Implikacje dla troski w opiece pielęgniarskiej (przeł. Katarzyna Gawlicz)

 

CZĘŚĆ IV

KONKLUZJA

14. TED FLEMING, MARK MURPHY, Celując w serce edukacji: Teoria krytyczna i przyszłość uczenia się (przeł. Marcin Starnawski)

 

INDEKS NAZWISK

Murphy

Mark Murphy jest wykładowcą edukacji i kierownikiem programu Studiów Pedagogicznych na Wydziale Edukacji i Opieki nad Dzieckiem University of Chester. Publikował m.in. w „Journal of Education Policy”, „Journal of European Public Policy”, „European Journal of Education” oraz „International Journal of Lifelong Education”. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują socjologię edukacji, teorię krytyczną, rozliczalność szkolnictwa wyższego, a także reformę sektora publicznego. 

Fleming

Ted Fleming – wykładowca na Wydziale Edukacji Dorosłych i Edukacji Lokalnej na National University of Ireland w Maynooth. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. teorię transformacyjną, teorię krytyczną oraz zagadnienia związane z polityką edukacyjną. Jego obecne projekty badawcze dotyczą problemów odsiewu i utrzymania w systemie dorosłych studentów uniwersytetu oraz doświadczeń zawodowych po ukończeniu studiów studentów powyżej 25 roku życia. 

(red.)

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!