Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Numer wydania: 1
Data wydania: 2021
Liczba stron: 136
ISBN: 978-83-65408-44-0
Dostępność: Duża dostępność
E-book: epub , pdf
  • Bezpłatne książki projektowe,
  • Nowości

Głos i wizerunek

Piotr Para, Marek Zimnak

“…umiejętne operowanie głosem okazało się istotne nie tylko dla wypowiadających polityków, dziennikarzy, aktorów, przywódców religijnych czy znanych postaci show-businessu i kultury masowej, lecz przede wszystkim dla samych odbiorców głoszonych treści…”.

fragment książki

Szczegóły projektu:

Środki na realizację projektu zostały przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNM/SN/514693/2021 z dnia 13.12.2021.

Dofinansowanie: 15 040,00 zł; całkowita wartość zadania: 31 640,00 zł.

W ramach programu „Doskonała nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021poz. 478, 619 i 1630) ogłoszono konkurs, w którym dr Piotr Para oraz dr Marek Zimnak otrzymali pozytywną ocenę za swój wniosek. Serdecznie gratulujemy!

Wstęp
1. O przedmiocie 
2. O stanie badań 
3. O potrzebie 
4. O zawartości 
5. O metodzie 
6. O autorach 
Część teoretyczna
Rozdział 1. Głos i jego miejsce w filozofii
1.1. Głos według ontologii 
1.2. Myśl i mowa: przed, po czy równocześnie? 
1.3. Dwa ujęcia 
1.4. Wnioski 
Rozdział 2. Wokół badań
2.1. Mnogość dyscyplin nauki wobec głosu 
2.2. Debata polityków źródłem nowej dyscypliny 
2.3. Pewność siebie słyszana w głosie 
2.4. Wokalne strategie: jak kłamać głosem 
Rozdział 3. Głos w świecie sztucznej inteligencji
3.1. Imitacja niekonieczna 
3.2. Po czym rozpoznać głos androida 
3.3. Czy generujemy sobie przyszłe problemy 
Literatura 

Para

Piotr - menedżer kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W publikacji "Głos i wizerunek", jako socjolog, przyjął na siebie obowiązki związane z zachowaniem poprawności metodologicznej badania, jego strukturą, analizą i zebraniem wniosków. Jednocześnie jako czynny instruktor i reżyser teatralny, a w przeszłości aktor Teatru Pantonimy Henryka Tomaszewskiego posiada doświadczenie, pozwalające mu na sprawne poruszanie się po tematyce związanej z komunikacją werbalną i niewerbalną.

Zimnak

Marek - absolwent wrocławskiej polonistyki, stopień doktorski z marketingu internetowego uzyskał na Akademii Ekonomicznej, studia podyplomowe z komunikacji społecznej - dyplom Connecticut State University, a tytuł Master of Didactics w London College University. Posiada wieloletnie doświadczenie jako dziennikarz magazynów specjalistycznych (redaktor naczelny miesięcznika CHIP i dwutygodnika PC Kurier). W telewizji Polsat realizował i prowadził przez pół roku program na temat „pluskwy milenijnej”, w Polskim Radio przez 7 lat prezentował programy autorskie (m.in. Wrocławska Wieża Babel), a na początku XX w. kierował start-upami YoYo.pl i Kopernik.pl. Jako szef agencji PR obsługiwał m.in. TPSA, Politechnikę Wrocławską, Telefonię Dialog. Wykładowca i prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor artykułów i książek naukowych i o tematyce związanej z kreacją wizerunku, rozwiązywaniem kryzysów komunikacyjnych, promocją nauki i wyższej edukacji. Od 2008 roku także wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, gdzie wypromował ponad trzystu licencjatów i magistrów, zajmujących dzisiaj liczące się stanowiska w branży dziennikarskiej, marketingowej i pr-owej. Przez 10 lat jako prezes kierował pracami Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, zrzeszającego rzeczników prasowych i pracowników promocji. Obecnie prowadzi m.in. badania nad rolą głosu w kreacji wizerunku

Mający wieloletnie doświadczenia czynnego dziennikarza mediów „mówionych”, a jednocześnie specjalizujący się w tematyce na styku nowych mediów, kreacji wizerunku i technik dziennikarskich, przygotował w publikacji "Głos i wizerunek" podbudowę teoretyczną oraz zadania związane z redakcją tekstu i strukturą pracy.

Zdając sobie sprawę ze złożoności korelacji audiowizualnych w procesie projektowania i używania wizerunku autorzy w sposób kompetentny, odwołując się do interesujących przykładów z różnych praktyk kulturowych, opisują głos jako istotny element współtworzący określone, z reguły wielozmysłowe, doświadczenia komunikacyjne.

z recenzji dr hab. Tomasza Misiaka, profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!