Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Data wydania: 2021
Liczba stron: 220
ISBN: 978-83-65408-49-5
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Nowości,
  • Monografie Funduszu Stypendialnego im. Roberta Kwaśnicy,
  • Poza Kulturową Oczywistością

Ekspansja uczenia się? Co z nauczaniem? W stronę społeczno-kulturowych podstaw edukacji nauczycieli

Bogusława Dorota Gołębniak

Prezentowany tom to monografia, a nie podręcznik czy przewodnik po „dobrym” nauczaniu przyszłych czy doskonalących się nauczycieli. Ujęcie i zakres konstytuujących go treści stanowi autorską odpowiedź (wraz z analizą procesu czy też drogi wpisywania we współczesny dyskurs – zarówno teoretyczny, jak i badawczy oraz praktyczny) na tytułowe pytanie o podstawy zmiany edukacji nauczycieli wzmacniającej reorientację edukacji szkolnej. 

(ze wstępu)

Posłuchaj rozmowy z autorką w ramach spotkania Akademickie Zacisze. O nauczycielach z prof. DSW Bogusławą Dorotą Gołębniak i Prof. UWM Hanną Kędzierską.


Spis treści
Słowo wstępne
Podziękowania 

Wprowadzenie
Postawienie problemu
O książce 
  
CZĘŚĆ I 
PRZESUNIĘCIA KONCEPTUALNE I ZWROTY METODOLOGICZNE

ROZDZIAŁ I

Dydaktyka. Dwie tradycje i pytanie o trzecią drogę

Wprowadzenie
Tradycja pierwsza: od sztuki nauczania do dydaktyki ogólnej
Tradycja druga: od naturalizmu via progresywizm ku ko-konstruktywizmowi
Pokonać opozycje 
Podsumowanie

ROZDZIAŁ II
Uczenie się. Główne teorie i ich dydaktyczne implikacje

Wprowadzenie
Behawioryzm.  Transmisja i ćwiczenie
Kognitywizm.  Facylitacja konstruowania wiedzy
Podejście społeczno-kulturowe. Interakcje – relacje – partycypacja 
Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

Badania. Ku projektom typu praxis w edukacji nauczycieli

Wprowadzenie
Funkcjonalizm i metodologie ilościowe
Funkcjonalizm. Systemowe myślenie o edukacji i badanie struktur
Interpretatywizm. Scena i aktorzy edukacyjni oraz rozumienie i rekonstrukcje sensów i znaczeń
Perspektywa konfliktu – nauka zaangażowana
Wyjść poza opis – badania interwencyjne po zwrocie działaniowym
Podsumowanie


ROZDZIAŁ IV

Nauczanie.  Czynności – współdzielenie-zmiana światów uczenia się 
Wprowadzenie
Modele racjonalno-techniczne. Rzemieślnicza tradycja i potencjał zmiany kultury nauczania za sprawą kognitywizmu i konektywizmu
Nauczanie zindywidualizowane. Podstawy i nowe-dawne narzędzia rewitalizacji
Nowa epistemologia praktyki: refleksyjna praktyka i współkreowanie programu
Krytyczno-emancypacyjne koncepcje nauczania – zmiana społeczna via edukacja
Podsumowanie

ROZDZIAŁ V

Kształcenie nauczycieli. Pomyśleć na nowo relację teorii i praktyki 

Wprowadzenie 
Kryzys hierarchicznego ujęcia teorii i praktyki w modelu quasi-tradycyjnym 
Trzy posttradycyjne podejścia – trzy różne sposoby wiązania teorii i praktyki
Podejście monologiczne 
Podejście dialogiczne
Podejście trialogiczne 
Podsumowanie

Zakończenie: ku redefinicji instytucjonalnej edukacji via zmiany w kształceniu nauczycieli

Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Gołębniak

Bogusława Dorota Gołębniak prof. DSW dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od 2001 roku związana zawodowo z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie w latach 2004-2014 pełniła funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz kierowała zakładem pedeutologii. Organizatorka oraz uczestniczka międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych oscylująych wokół zmian edukacji nauczycieli. Autorka publikacji naukowych poświęconych przesunięciom konceptualnym w dydaktyce szkolnej i zaangażowanym badaniom jakościowym w pedeutologii. Od 2012 roku redaktorka naczelna czasopisma naukowego „Forum Oświatowe”. Przez kilka kadencji członkini z wyboru Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dokonywanie rzeczywistej a nie tylko powierzchownej i deklarowanej zmiany wymaga pogłębionego rozumienia kontekstu edukacji i zrozumienia samego procesu uczenia (się). B.D. Gołębniak w autorskiej monografii tworzy kontekst, krytyczną przestrzeń myślenia o zmianie w edukacji, pokazuje przesunięcia konceptualne i zaprasza do (z) rozumienia tego kontekstu. Przedstawia nie uproszczony, ale złożony obraz kultury edukacji i związanych z nią kategorii. Monografia prowadzi do wypracowania nowych kategorii pojęciowych niezbędnych do zrozumienia i uruchomienia Zmiany, ale nie jest to przekaz, podręcznikowe, definicyjne odczytanie ich wprost. Wyłaniają się one z kontekstu, „brzmią w kontekście” i nabierają znaczenia w kontekście. Dzięki takiemu „oprzyrządowaniu” pozwalają odbiorcy na problematyzowanie, negocjowanie rozumienia znaczeń, dyskutowanie o nich, poddawanie w wątpliwość, stawianie nowych pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

 

Z recenzji Prof. dr hab. Ewy Filipiak 


Jest to bardzo ważna książka, w której uporządkowana jest autorska wiedza o dyskursach, teoriach i koncepcjach nauczania i uczenia się oraz kontekstach ich powstania i krytyki będących podstawą edukacji do nauczania, do zawodu nauczyciela, w tym w realizacji przedmiotów pedagogicznych w procesie przygotowania do zawodu i profesjonalnego doskonalenia. Dyskutowane teorie, koncepcje i stanowiska są solidnie udokumentowane odwołaniami do ich źródeł… Każdy z rozdziałów, skupiony na tytułowych zagadnieniach, zawiera autorską krytykę prezentowanych koncepcji. Podnosi to w znaczący sposób refleksjotwórcze walory monografii… Monografię cechuje elegancka narracja. Autorka nie poucza, na narzuca, nawet nie sugeruje. Po prostu dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o nich.

 

Z recenzji Prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak

Polecamy

Nowości

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!