Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Data wydania: 01.12.2018
Liczba stron: 284
ISBN: 978-83-65408-31-0
Dostępność: Duża dostępność
  • Media i komunikacja,
  • Historia i polityka,
  • Nowości

Dziennikarze telewizji publicznej w Polsce. Między polityką, misją a rynkiem

Agnieszka Węglińska

Autorka tworzy kompleksowe badanie, które może przyczynić się do rozwoju badań i dyskusji o problemach mediów publicznych. Książka Dziennikarze telewizji publicznej w Polsce. Między polityką, misją a rynkiem stanowi jedną z niewielu prób usystematyzowania koncepcji mediów publicznych na gruncie polskiego medioznawstwa, a także stworzenia kompleksowej analizy działalności TVP. Na uwagę zasługuje także ciekawe ujęcie tematu, czego przykładem jest zestawienie koncepcji mediów publicznych z teorią przemysłów kulturowych i kreatywności. Walor publikacji stanowi dodatkowo zakres czasowy badania i aktualność zaprezentowanych danych (analiza polskiej telewizji publicznej uwzględnia zmiany dokonane w 2016 roku). Atutem jest także odejście od scentralizowanego sposobu myślenia o mediach publicznych (Warszawa) i prowadzenie analizy z włączeniem głosu przedstawicieli oddziałów terenowych TVP.

dr hab. Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski)

Spis treści

Wstęp

Rozdział I.Media publiczne – nadawcy publiczni – definicje

Nadawca publiczny – pojęcia podstawowe
Zmiany – nowe media, nowi nadawcy, nowa publiczność
Media publiczne – konieczność redefinicji
Misyjność nadawcy publicznego – redefinicja raz jeszcze

Rozdział II.Modele mediów publicznych w wybranych krajach europejskich

Polityka medialna Unii Europejskiej w obszarze mediów publicznych – próba zarysu
Wielka Brytania
Niemcy
Szwecja
Estonia
Francja
Grecja
Węgry
Czechy

Rozdział III. Telewizja publiczna w Polsce

Uwarunkowania transformacji mediów publicznych w Polsce
Struktura, misyjność i finansowanie mediów publicznych w Polsce
Postrzeganie mediów publicznych w Polsce przez odbiorców
Struktura stacji regionalnych TVP
Rozdział IV. Dziennikarze TVP SA
Tradycje badań dziennikarzy jako grupy zawodowej w Polsce i na świecie
Dziennikarze TVP SA jako przedmiot badań
Różnorodność jako element misji dziennikarza TVP
Obiektywizm, rzetelność i dążenie do prawdy
Odpowiedzialność dziennikarska
Tabloidyzacja i komercjalizacja
Edukowanie, kształtowanie odbiorcy
Możliwość udziału w doświadczeniach zbiorowych budujących wspólnotę
Zmiana technologiczna a dziennikarze TVP
Relacje międzypokoleniowe, transfer wiedzy, kompetencji i bariery
Identyfikacja z firmą (TVP SA), bezpieczeństwo zatrudnienia i komfort pracy, kodyfikacja zasad
Kreatywność
Polityzacja w TVP SA w oczach dziennikarzy stacji

Podsumowanie

Zakończenie
Aneks. Charakterystyka badania
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i rysunków
Indeks nazwisk, nazw organizacji medialnych, państwowych i społecznych

Węglińska

dr Agnieszka Węglińska - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Komunikowani i Technologii Mediów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; autorka licznych publikacji dotyczących mediów publicznych w Polsce i na świecie, systemów medialnych, komunikacji politycznej i nowomedialnej.

Z referowanych przez Autorkę poglądów innych badaczy wynika, że nie brakuje zadań publicznych dla mediów publicznych, działających w bogatym pejzażu medialnym. Ich pozycja, choć wielokrotnie kwestionowana, nie może abstrahować od tradycji demokracji zachodniej i europejskiej kultury politycznej. Nowe media zmuszają media publiczne do porzucenia postaw paternalistycznych na rzecz partnerstwa z użytkownikami. Autorka szczegółowo referuje niemal wszystkie aspekty misji publicznej i interesu publicznego w ujęciu historycznym. Wprowadza także własne przemyślenia. Proponuje takie wartości, jak społeczny interwencjonizm mediów publicznych, empatię społeczną czy partycypację obywatelską.

prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski)

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!