Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 01.01.2011
Liczba stron: 270
ISBN: 978-83-62302-29-1
Dostępność: Duża dostępność
  • Człowiek i społeczeństwo / Filozofia

Cywilizacja zachodnia. Specyfika rozwoju, tradycje, preferowane wartości

Mieczysław Jerzy Adamczyk

Książka jest interesującą pracą o charakterze interdyscyplinarnym, co ważne komparatystyczną, może stanowić doskonałą lekturę dla studentów wielu przedmiotów humanistycznych, w tym najbardziej w zakresie kulturoznawstwa, edukacji międzykulturowej, historii oświaty i kultury, ale także dla szerszego kręgu Czytelników, których interesują rozważania na temat cywilizacji. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie: co zadecydowało o specyfice rozwoju cywilizacji zachodniej, a zwłaszcza jej łacińskiego kręgu kulturowego (..) Praca stanowi wartościowe i oryginalne opracowanie.

Prof. dr hab. Zenon Jasiński

Wstęp

I. Czynniki kształtujące specyficzne cechy kulturowe społeczeństw

II. Związki kultury i tradycji z edukacją

III. Europa, pojęcie, granice, podziały

IV. Cywilizacje, uwagi wstępne

V. Łaciński krąg kulturowy Europy

V.1. Fenomen rozwoju Europy Zachodniej

V.2. Dziedzictwo antyku

V.3. Rola czynnika historycznego

V.4. Między sacrum a profanum

V.4.1. Okres starożytny

V.4.2. Średniowiecze

V.4.3. Nowożytność

V.5. Specyfi ka rozwojowa Europy Środkowej

V.6. Wkład Żydów i muzułmanów

V.6.1. Żydzi

V.6.2. Muzułmanie

V.7. Pozaeuropejskie państwa cywilizacji zachodniej

V.7.1. USA

V.7.2. Kanada

V.7.3. Australia

V.7.4. Nowa Zelandia

V.8. Właściwości i wyróżniki cywilizacji łacińskiej Europy

V.9. Niektóre wartości i tradycje preferowane przez autochtonicznych mieszkańców łacińskiego kręgu kulturowego Europy

V.9.1. Preferowane wartości

V.9.2. Tradycje

VI. Cywilizacja prawosławna

VI.1. Hellenistyczne dziedzictwo

VI.2. Bałkany i strefa buforowa

VI.2.1. Państwa bałkańskie

VI.2.2. Strefa buforowa

VI.3. Rosja i jej prawosławie

VI.3.1. Rosja carska do 1916 r.

VI.3.2. Pod rządami komunistów i Federacji Rosyjskiej

VI.3.2. Przynależność cywilizacyjna Rosji

VI.4. Współcześni prawosławni i ich stosunek do łacińskiej Europy

VII. Cywilizacje imigrantów w Europie Zachodniej

VII.1. Chiny i ich cywilizacja

VII.2. Japonia

VII.3. Cywilizacja indyjska

VII.4. Cywilizacja muzułmańska

VII.5. Cywilizacja afrykańska

VII.6. Cywilizacja latynoamerykańska

VIII. Multikulturowe społeczeństwa Europy Zachodniej

Zakończenie

Bibliografia

Western civilisation (Resume)

Indeks miejscowości

Adamczyk

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!