Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Metryczka

Oprawa: Miękka
Data wydania: 2022
Liczba stron: 261
ISBN: 978-83-65408-61-7
Dostępność: Duża dostępność
  • Nowości,
  • Poza Kulturową Oczywistością

Bunt. Przestrzeń uczenia się dorosłych

Przemysław Szczygieł

Czym jest bunt? Jakie formy przybiera bunt? Kim są osoby nazywające się buntownikami i buntowniczkami? (...) Buntowanie się postrzegam jako określony sposób bycia człowieka w świecie. Bunt opisuje relacje człowieka zarówno z innymi, jak i ze światem „zewnętrznym”. Niezadowolenie z powodu określonej sytuacji, niesprawiedliwości, łamania zasad demokracji i podstawowych praw człowieka, braku szacunku władzy wobec obywateli, niegodnego traktowania pracowników przez pracodawcę – to wszystko powody, które mogą pchnąć człowieka do sprzeciwu i działań buntowniczych. W badanym zjawisku widzę jednak coś więcej niż zwykły sprzeciw. Opisywana relacja człowieka ze światem może być sytuacją sprzyjającą uczeniu się. To specyficzne uczenie się, nierozerwalnie związane z codziennym doświadczeniem osób i grup społecznych. Działanie, które nazywamy buntem, nierzadko poprzedzone jest refleksją i interpretacją sytuacji, w której się znajdujemy. Ta refleksja z kolei może nas popychać do określonych działań, mających na celu zmianę naszej sytuacji i poprawę warunków życia. O takim edukacyjnym buncie jest niniejsza książka.

(ze wstępu)

Podziękowania............................................................................................................ 7
Wprowadzenie............................................................................................................ 9
Rozdział 1. Bunt w refleksji pedagogicznej i andragogicznej.......................... 15
1.1. Bunt jako forma dewiacji społecznej i destrukcji.................................... 20
1.2. Bunt jako warunek nabywania świadomości krytycznej...................... 23
1.3. Bunt jako forma dialogu............................................................................. 26
1.4. Bunt jako myślenie i działanie anarchizujące......................................... 31
1.5. Bunt jako działanie oporowe i odporowe................................................. 34
1.6. Bunt jako możliwość upełnomocnienia osób i grup.............................. 38
1.7. Bunt jako wyraz wrażliwości wobec mniejszości.................................... 44
1.8. Bunt jako opór wobec instytucji szkoły................................................... 47
1.9. Bunty jako „pedagogie małych działań”.................................................. 49
1.10. Bunt a uczenie się........................................................................................ 50
1.11. Bunt a działalność ruchów społecznych................................................... 54
Rozdział 2. Perspektywa metodologiczna badań własnych.............................. 59
2.1. Cele badań...................................................................................................... 59
2.2. Problematyka badań i pytania badawcze................................................... 61
2.3. Paradygmat badawczy................................................................................... 64
2.4. Metoda badań................................................................................................ 69
2.5. Przebieg procesu badawczego...................................................................... 77
2.6. Konstruowanie próby badanych.................................................................. 78
2.7. Sposób gromadzenia danych i ich rejestracja............................................ 79
2.8. Metody analizy danych................................................................................. 80
2.9. Dylematy badacza.......................................................................................... 82
Rozdział 3: Badani dorośli wobec własnego uczestnictwa w buntach............ 87
3.1. Indywidualne sposoby rozumienia buntu przez osoby badane.............. 88
3.2. Koncepcje znaczeń buntu osób badanych................................................. 105
3.2.1. Bunt jako odruch etyczny.................................................................. 107
3.2.2. Bunt jako forma emancypacji........................................................... 111
3.2.3. Bunt jako narzędzie (środek) do osiągnięcia celu........................... 117
3.2.4. Bunt jako doświadczenie emocjonalne............................................ 121
3.2.5. Bunt jako budowanie czegoś nowego............................................... 127
Rozdział 4: Czego uczą się buntownicy?............................................................... 133
4.1. Rekonstrukcja istoty uczenia się w poszczególnych biografiach............ 133
4.2. Nieuczenie się (?)........................................................................................... 146
4.3. Jednostkowy versus społeczny wymiar uczenia się buntowników........ 147
Rozdział 5: Mechanizmy uczenia się buntowników........................................... 151
5.1. Motywy buntu............................................................................................... 152
5.2. Wartości uznawane przez buntowników................................................... 166
5.3. Socjalizacja do buntu.................................................................................... 171
5.4. Metody działań buntowniczych.................................................................. 182
5.5. Oceny buntu................................................................................................... 193
5.6. Wspólnota buntowników............................................................................. 211
Rozdział 6: Bycie buntownikiem jako bycie w procesie uczenia się. Interpretacja rezultatów badania.............................................................................. 229
6.1. Podmiotowe sprawstwo buntowników w przestrzeniach prywatnego i publicznego świata życia............................................................................. 231
6.2. (Nie)tożsamość buntownika w płynnej nowoczesności.......................... 233
6.3. Obraz świata w wypowiedziach buntowników......................................... 242
Zakończenie................................................................................................................ 247
Bibliografia................................................................................................................. 250

Szczygieł

Przemysław Szczygieł – doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, andragog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki buntu i jego edukacyjnych wymiarów. W swojej pracy stosuje m.in. podejście biograficzne, które docenia rolę indywidualnych doświadczeń osób dorosłych. Autor kilkunastu artykułów naukowych z zakresu pedagogiki i andragogiki. Publikował m.in. w „Dyskursach Młodych Andragogów”, „Roczniku Andragogicznym” i „European Journal for Research on the Education andLearning of Adults"

Polecamy

Nowości

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!