Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 01.01.2013
Liczba stron: 256
ISBN: 978-83-62302-65-9
Dostępność: Niedostępna
  • Edukacja

Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Małgorzata Sekułowicz

Ocena satysfakcji z życia wiąże się z poznawczą analizą wydarzeń z przeszłości. Jest bilansem dobrych i złych sytuacji, które zdarzyły się w życiu człowieka. Powstaje wówczas ogólna ocena dotychczasowych przeżyć – bardziej pozytywna lub bardziej negatywna, w zależności od tego, jakie wydarzenia przeważyły. Satysfakcja z życia w sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością ma niebagatelne znaczenie, z jednej strony dla umiejętności adaptacyjnych, z drugiej – dla ryzyka wypalenia się sił rodzicielskich (fragm. książki, s. 165).

Prolog

Od autorki

ROZDZIAŁ I. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością w sytuacji stresu

1. Wybrane koncepcje stresu

2. Specyfika funkcjonowania rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju pod wpływem chronicznego stresu – utrudnienia, problemy, adaptacja

3. Rodzaj zaburzenia w rozwoju u dziecka jako czynnik stresu rodzicielskiego

ROZDZIAŁ II. Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

1. Wybrane koncepcje radzenia sobie ze stresem
1.1. Radzenie sobie ze stresem w ujęciu Lazarusa
1.2. Teoria zasobów Hobfolla
1.3. Koncepcja kosztów psychologicznych Ratajczak
1.4. Koncepcja salutogenezy Antonovsky’ego
1.5. Koncepcja resilience w radzeniu sobie ze stresem
1.6. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie
1.7. Rola czynników indywidualnych i sytuacyjnych dla przebiegu efektywności radzenia sobie

2. Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju – analiza wybranych badań
2.1. Wsparcie społeczne i umiejscowienie kontroli jako moderatory stresu i radzenia sobie rodziców
2.2. Wiek dziecka a stres rodzicielski i utrudnienia w radzeniu sobie
2.3. Różnice w odczuwaniu stresu i problemach w radzeniu sobie matek i ojców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

ROZDZIAŁ III. Wypalanie się sił rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

1. Wypalenie – wybrane definicje i koncepcje teoretyczne
1.1. Zespół wypalenia jako wielowymiarowy model wg Maslach
1.2. Zespół wypalenia jako nieudane poszukiwanie egzystencjalnego znaczenia wg Pines
1.3. Zespół wypalenia jako zakłócony model działania wg Burischa
1.4. Zespół wypalenia jako brak zasobów wg Hobfolla

2. Wypalanie się sił u rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju – przegląd dotychczasowych badań

ROZDZIAŁ IV. Uzasadnienie stanowiska badawczego

1. Cel badań

2. Model i zmienne

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4. Organizacja i przebieg badań, sposób doboru grupy badawczej

5. Charakterystyka badanej grupy

6. Statystyczna ocena rzetelności użytych narzędzi pomiarowych

ROZDZIAŁ V. Wypalenie rodzicielskie – wyniki badań

1. Współczynniki wypalenia – wyczerpanie i bezsilność – w zależności od zmiennych socjodemograficznych
1.1. Analiza wartości średnich
1.2. Analiza korelacji

2. Typologia wypalenia – analiza skupień
2.1. Analiza rozmiarów wypalenia rodzicielskiego dla matek i ojców
2.2. Wartości odczuwanego stresu
2.3. Radzenie sobie
2.4. Rola wsparcia społecznego
2.5. Poczucie własnej skuteczności
2.6. Poczucie umiejscowienia kontroli
2.7. Poczucie satysfakcji z życia i jakość życia
2.8. Percepcja kryzysu rodzinnego
2.8.1. Wewnątrzrodzinne sposoby radzenia sobie
2.8.2. Zewnętrzne sposoby radzenia sobie

3. Zależność wyczerpania i bezsilności od zmiennych środowiskowych i osobowościowych – analiza korelacji
3.1. Wypalenie a odczuwany stres i strategie radzenia sobie
3.2. Wypalenie a wsparcie społeczne, poczucie własnej skuteczności, satysfakcja z życia, umiejscowienie kontroli i jakość życia
3.3. Wypalenie a strategie zmagania się z kryzysem rodzinnym

4. Zależność wyczerpania i bezsilności od zmiennych środowiskowych i osobowościowych – analiza wielorakiej regresji liniowej

5. Rozwój wypalenia rodzicielskiego w czasie – modelowanie dynamiki procesu

ROZDZIAŁ VI. Podsumowanie i wnioski końcowe

ANEKS 1. Konstrukcja i charakterystyka narzędzia do badania wypalenia rodziców – Kwestionariusza Wypalenia Rodzicielskiego

ANEKS 2. Zestawienie ważniejszych danych statystycznych

1. Statystyki opisowe – badana grupa ogółem

2. Statystyki opisowe – matki

3. Statystyki opisowe – ojcowie

4. Statystyki opisowe – 4 skupienia / badana grupa ogółem

5. Statystyki opisowe – 4 skupienia / matki

6. Statystyki opisowe – 4 skupienia / ojcowie

7. Korelacje liniowe Pearsona pomiędzy WE i BS a zmiennymi osobowościowymi i środowiskowymi

Bibliografia

Sekułowicz

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!