Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Data wydania: 2017
Liczba stron: 184
ISBN: 978-83-65408-23-5
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf , epub
  • Media i komunikacja

Perspectives of the Avatar. Sketching the Existential Aesthetics of Digital Games

Marta Kania

Streszczenie

Perspektywy awatara. Szkic egzystencjalnej estetyki gier cyfrowych

 

Szkic egzystencjalnej estetyki gier cyfrowych, który zawarłam w książce, powstał z potrzeby zgłębienia zagadnienia usytuowania jednostki – autora i gracza – względem jednoosobowej gry cyfrowej z awatarem.

Skupiając się na analizie tytułów autorskich, niezależnych i artystycznych, koncentruję się na tym, jak różnie jawią się gry w zależności od perspektywy, z jakiej są postrzegane. Prezentowany sposób interpretacji opiera się na założeniu zaczerpniętym z filozofii egzystencjalnej; mianowicie, że to indywidualna ludzka egzystencja jest centralnym problemem filozoficznym. W takim horyzoncie teoretycznym, splot wydarzeń towarzyszący powstawaniu gry komputerowej czy graniu w nią, staje się znaczący jedynie z perspektywy konkretnej sytuacji.

W ramach egzystencjalnej estetyki gra funkcjonująca w rozmaitych dyskursach może być interpretowana jako część codziennego świata – cyfrowy artefakt, który jest projektowany i sprzedawany, rozgrywany i porównywany do innych.

W pierwszej części książki skupiłam się na więzi łączącej egzystencjalny projekt autora z tworzonym artefaktem z perspektywy twórcy – tak, jak przedstawiana jest ona w paratekstach towarzyszących powstawaniu gier cyfrowych. W trzech rozdziałach skoncentrowałam się na wyodrębnieniu dyskursów autorskiego projektowania: w pierwszym autorzy, cyfrowi rzemieślnicy, lokują swą pracę w ramach dyskursu rękodzielnictwa. W kolejnym, dotyczącym dyskursu poetyckiego, projektant staje się strażnikiem wizji. Natomiast w rozdziale dotyczącym dyskuru oratorskiego, autorzy biorą na siebie zadanie formułowania proceduralnych argumentów.

Perspektywę graczki i jej wielowymiarowego bycia w sytuacji względem gry prezentuje druga część monografii. To zarys inspirowanej głównie filozofią Jean-Paul Sartre’a egzystencjalnej fenomenologii usytuowania jednostki w świecie gry, wewnątrzgrowego życia mnie-awatara oraz jego wymiaru estetycznego. Omawiam w niej sposoby usytuowania graczki względem grywalnego artefaktu oraz ich współgranie: sytuację rozgrywki i sytuację estetyczną, które składają się na perspektywę wewnątrzgrową; oraz zewnętrzną perspektywę, która dopełnia estetyczne rozumienie gry. Jest to autorska propozycja estetyki sytuacyjnej gier komputerowych, wsparta analizą egzystencjalnych fenomenów takich jak zła wiara, duch powagi, znaczenie, wolność i przygoda w kontekście gier komputerowych.

Bliskie odczytania cyfrowych gier, wykorzystujące teoretyczne rozstrzygnięcia części drugiej, składają się na ostatnią część książki. Odczytanie pierwsze koncentruje się na awatarach, których sprawczość jest w trakcie rozgrywki podawana w wątpliwość; drugie na cyfrowych Syzyfach, zamkniętych w światach przesiąkniętych atmosferą absurdu; trzecie zaś – na ekspozycji wcielonego w awatara Heideggerowskiego Się.


.pdf
https://www.academia.edu/34953743/Marta_M_Kania_-_Perspectives_of_the_Avatar.pdf

.epub
https://www.academia.edu/34953742/Marta_M_Kania_-_Perspectives_of_the_Avatar.epub

List of contents

Introductory Notes

Part 1. Discourses of Design

1.1. The Digital Tapestry. The Artisan and her Craft

Restoring the Value of Artisanry

Creative Joy

The Master of Imperfection

Sharing with the Authentic Maker

The Workshop after the Second Revolution

Uniquely Bound

Expression of the Self

The Transformation

Criticism

1.2. The Playable Poetry. The Guardians of the Vision

Following the Vision

Analogon: The Nature of the Artefact

The Synthesis

Chasing the Emblem

Who is the Poet?

The Form

Clinamen

The Artistic Revolution

1.3. The Procedural Arguments. The Digital Orators

On Procedural Authorship

The Persuasive Prose

Are Games Arguments?

The Critical Voices

Conclusions

Part 2. Perspectives of the Avatar

2.1. Questing the Player’s Perspectives

Existential Situatedness and Features of an Artefact

The Gameplay Issue

Introducing the Involved Aesthetics

The Avatar’s Perspective: ludic subject, self-avatar,
and the personal object

On Involved Aesthetics and Objectifying Aesthetics

2.2. The Gameplay Situation and the Aesthetic Situation

The Gameplay Situation

Falling into the They and thrownness

The Existential Meaning

Being in and Being beyond

Involving the Aesthetic Situation

Rising from within

The Involved Aesthetics Revisited

2.3. This Dark Area between the Doors

The Dark Moments

These Dark Areas

Lost between Dreams

2.4. Spirit of Seriousness and Bad Faith

Free Human Beings in an Absurd World

There is no Place for the Absurd in Spirit of Seriousness

I, Self-Avatar: Acting in Bad Faith

On the Appropriateness of the Gameworld and the Project of the Avatar

2.5. The Adventure

Nausea: Live or Tell

The Insider’s Point of View

Dear Esther: The Infection

The Suspension of Freedom

The Path: This is my Adventure, this is not my Story

Part 3. Uncomfortable Situations

3.1. An Awkward Perspective

Being inauthentic

Anyhow, you do not have a choice…

The Multiplied Gameplay

3.2. Sisyphean Consciousness

The Fate of Sisyphus

Repetitiveness, Repetitiveness, Repetitiveness…

Waiting in the Dark House

The Fatal Service

3.3. The They speak inside me

Angela Burnes

Testing the Distance

The Territory

Mirror, Mirror… Tell me

Where are the They?

Duties

The Sunset

Revolutionary Cinderella

Summary

Streszczenie

Bibliography

Ludography

Index

Kania

Marta M. Kania  a Ph.D. in philosophy specialising in aesthetics. In her research, she focuses on the creative pursuits of the imagination, blending philosophy and literature with an analysis of independent computer games. She has recently published in “Teksty Drugie”, “Kultura Współczesna”, “DYSKURS. Pismo Naukowo-Artystyczne”, among others. Previously, she wrote a book entitled Żywioły wyobraźni. O wyobrażaniu i przeobrażaniu (The Elements of Imagination. On Imagining and Misimagining, Universitas, Kraków 2014).

 Marta M. Kania doktor filozofii specjalizująca się w estetyce. Zajmuje się twórczymi działaniami wyobraźni, poruszając się po pograniczach groznawstwa, filozofii i literatury. Jej najnowsze teksty ukazały się m. in. w czasopismach „Teksty Drugie”, „Kultura Współczesna”, „DYSKURS. Pismo Naukowo-Artystyczne”. Wcześniej opublikowała książkę Żywioły wyobraźni. O wyobrażaniu i przeobrażaniu (Universitas, Kraków 2014).

[T]he book’s major contribution, I believe, lies in its laying out the experiential structure of digital game engagement according to the three-fold perspectival structure of an internal standpoint composed of a gameplay situation and an aesthetic situation, and an external standpoint. This model represents a vast conceptual advance on existing theories of perspective and experience in digital games – going far in advance of previously made distinctions such as that between the first-person and the third-person perspective [...] – and, relatedly, in digital game aesthetics.

From the review by dr Daniel VellaEstetykę egzystencjalną, której naszkicowanie zapowiada tytuł książki, należy potraktować jako zdecydowanie autorski i oryginalny projekt M. M. Kani. Autorka sięga po inspiracje do tekstów filozofów współczesnych, jednak sposób, w jaki ich interpretuje, jak również rezultat, jaki udaje się jej osiągnąć, świadczą o nieprzeciętnym talencie splatania znaczeń. [...] To skrupulatne badanie, z którego zdaje raport w kolejnych partiach książki, dotyczy usytuowania jednostki – autora i graczki. […] Sądzę, że książka Perspectives of the Avatar jest perfekcyjnie dopracowaną całością. Świetnie łączy głębokie zagadnienia filozoficzne z realną koniecznością podejmowania odpowiedzialnych decyzji w niekomfortowych sytuacjach. Dyskutowany dzisiaj w humanistyce wątek wiedzy usytuowanej znajduje w książce M.M.Kani nieoczekiwanie twórcze rozwinięcie.

Z recenzji dr hab. Marii Kostyszak, prof. UWr

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!