Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Wymiary: B5
Data wydania: 2017
Liczba stron: 176
ISBN: 978-83-65408-20-4
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Edukacja,
  • Seria DISSERTATIONES PAEDAGOGICAE

Od muzykoterapii do „muzycznego lustra” dziecka

Agnieszka Szymajda

[…] Książka jest oryginalna i pionierska ze względu na swoje podejście do muzykoterapii prowadzonej wśród dzieci. Autorska koncepcja „muzycznego lustra” może wzbogacić warsztat terapeuty muzycznego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Autorka omawia walory muzykoterapii dziecięcej, podkreśla jej charakter, powiązany ściśle z edukacją muzyczną. Problem ten jest jeszcze niedostatecznie poruszany w obowiązujących programach oświatowych. Muzyka to przecież bogaty diapazon możliwości profilaktyczno-terapeutycznych. Publikacja prezentuje bogaty materiał teoretyczny i empiryczny z zakresu muzykoterapii. Będzie przydatna zarówno dla pedagogów pracujących z dziećmi, terapeutów, psychologów, jak i studentów oraz rodziców.

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

Wstęp

Rozdział I
Muzykoterapia – istota i obszary oddziaływania

1.1. Kierunki, formy, metody, techniki i zasady muzykoterapii
1.2. Muzykoterapia dzieci a edukacja muzyczna
1.3. Muzykoterapia kreatywna

Rozdział II
Emocjonalność dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Emocje dziecka
2.2. Rozwój emocjonalny dziecka przedszkolnego
2.3. Utrudnienia w rozwoju emocjonalnym dziecka przedszkolnego
2.4. Nowe wyzwania muzykoterapii kreatywnej dla wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych

3.1. Perspektywa badawcza
3.2. Motywy, cele i problemy badawcze
3.3. Pierwszy etap badań
3.4. Drugi etap badań

Rozdział IV
„Muzyczne lustra” we ws pieraniu rozwoju emocjonalnego badanych dzieci

4.1. Wpływ muzykoterapii kreatywnej na rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym. Prezentacja i interpretacja wyników eksperymentu
4.1.1. Wyniki początkowego pomiaru badanych zmiennych i przebieg eksperymentu
4.1.2. Wyniki pomiaru końcowego i porównanie przyrostów badanych zmiennych
4.1.3. Interpretacja wybranych wyników analizy statystycznej
4.2. Próbując uchwycić „muzyczne lustro” dziecka
4.2.1. Muzyczne lustro Łucji: kreatywne
4.2.2. Muzyczne lustro Krzysztofa: impulsywne
4.2.3. Muzyczne lustro Małgosi: wrażliwe
4.2.4. Muzyczne lustro Kuby: wyobrażeniowe
4.2.5. Muzyczne lustro Tomka: eksperymentalne
4.2.6. Muzyczne lustro Natalii: analityczne
4.3. Wielość odbić. Próba ugruntowania koncepcji „muzycznego lustra” 142 Patrząc w przyszłość…

Od Autorki. Jeszcze jedno „odbicie”

Bibliografia

Wykaz tabel, wykresów, rysunków

Aneks

Załącznik 1. Inwentarz do badania kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka w wieku przedszkolnym (od 4. do 7. roku życia) – IKES

Załącznik 2. Skala pomiaru ekspresji emocji dziecka

Załącznik 3. Wzór karty pomiarów eksperymentu

Załącznik 4. Przykładowa – wypełniona karta pomiaru początkowego

Załącznik 5. Kryteria obserwacji improwizacji instrumentalnych, wokalnych, ruchowych

Załącznik 6. Karta obserwacji dziecka w okresie od września 2012 r. do lipca 2013 r.

Szymajda

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!