Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 268
ISBN: 978-83-65408-07-5
Dostępność: Duża dostępność
E-book: pdf
  • Edukacja,
  • Seria DISSERTATIONES PAEDAGOGICAE

Natura vs kultura. Pedagogiczne konteksty sporu w poradnikach wychowawczych

Joanna Mysiakowska

[…] Zaznaczam również, że podjęty […] problem jest niezwykle aktualny w kontekście wyzwań ponowoczesności, narastających wątpliwości i dylematów, dotyczących tego, kim być i jakim/jaką być, jak wychowywać, kto ma czy może to robić, oraz pytań, jak słusznie zauważa Autorka we wstępie, o to, czy wychowanie jest dzisiaj w ogóle możliwe. To też ważny problem w kontekście przemian współczesnego środowiska wychowawczego i stopniowej utraty przez rodzinę siły wpływów na rzecz grupy rówieśniczej czy właśnie mass mediów. Autorka wychodzi poza utarty schemat prezentowania danych empirycznych, oparty na liniowej konstrukcji: opis – interpretacja, na bieżąco podejmując dyskusję z przedstawianymi danymi, odsłaniając ukryte konteksty znaczeń. Jej narracja oscyluje w przestrzeni, wyznaczonej przez dystans pomiędzy narracją poradników, zakorzenioną w codzienności, a akademicką teorią, pozwalając tę codzienność uchwycić w ramy pojęciowe nauk społecznych.

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

ROZDZIAŁ I
NATURA LUDZKA A WYCHOWANIE – PRZEGLĄD WYBRANYCH KONCEPCJI

1. Przegląd wybranych koncepcji natury ludzkiej według wyróżnionych perspektyw analitycznych

1.1. Perspektywa I – istnienie–nieistnienie natury ludzkiej

1.1.1. Tabula rasa – doktryna czystej tablicy – koncepcje negujące istnienie natury ludzkiej

1.1.2. Koncepcje opierające się na założeniu istnienia natury ludzkiej

1.2. Perspektywa II – moralność natury ludzkiej

1.2.1. Konfucjanizm, judaizm i chrześcijaństwo – jako źródła opisu natury ludzkiej w pespektywie moralności

1.3. Perspektywa III – zmienność–niezmienność natury ludzkiej

1.3.1. Rozwój jako melioryzm natury ludzkiej. Koncepcje J. Piageta, L. Wygotskiego, P. Gärdenforsa

1.3.2. Pejoryzm – niezmienność natury ludzkiej Teorie T. Hobbesa, E. Burke’a, V. Pareta

1.4. Perspektywa IV – elitaryzm–egalitaryzm natury ludzkiej

1.4.1. Elitaryzm – „Ludzie są ze swojej natury nierówni”

1.4.1.1. Płeć jako czynnik stratyfikacji społecznej

1.4.1.2. Współczesna perspektywa badań Genderowych w Polsce – rodzina i szkoła

1.4.2. Egalitaryzm

2. Wybrane koncepcje wychowania a koncepcje natury dziecka – przegląd

2.1. Obrazy dziecka na tle rozwoju historycznego

2.1.1. Dziecko jako projekt i produkt – adultystyczna relacja pomiędzy dzieckiem i dorosłym

2.1.2. Dziecko jako partner – izonomiczny model relacji dziecko–dorosły

2.1.3. Obraz dziecka kompetentnego i autonomiczny model relacji dziecko–dorosły

2.2. Wybrane koncepcje wychowania – pedagogika adaptacyjna i emancypacyjna

2.2.1. Pedagogika adaptacyjna

2.2.1.1. Pedagogika behawiorystyczna

2.2.1.2. Pedagogika konserwatywna i autorytarna

2.2.2. Pedagogika emancypacyjna

2.2.2.1. Koncepcje antyautorytarne

2.2.3. Podsumowanie

2.3. Wychowanie z perspektywy genetyki behawioralnej


ROZDZIAŁ II
TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA PERSPEKTYWA BADAŃ

1. Teoretyczne źródła perspektywy badawczej – krytycznej analizy dyskursu

1.1. Zdrowy rozsądek – źródło wiedzy o rzeczywistości i o naturze człowieka

1.2. Zwrot lingwistyczny i teoria dyskursu – lingwistyczne zaplecze analizy dyskursu

1.3. Dyskurs w KAD

1.4. Metoda badawcza – KAD jako rodzaj analizy tekstu

2. Poradniki jako swoisty dyskurs – charakterystyka gatunku

2.1. Fenomen popularności poradników w kontekście kulturowym

2.2. Poradniki w perspektywie poradoznawczej


ROZDZIAŁ III
CZĘŚĆ EMPIRYCZNA. NATURA, WYCHWANIE, PŁEĆ W WYBRANYCH PORADNIKACH WYCHOWAWCZYCH

1. Struktura badanych poradników

1.1. Formuły inicjujące poradników (przedmowa, wstęp itp.), sylwetki autorów, ich motywacja twórcza, misja poradników

1.2. Styl i metody społecznego wpływu analizowanych poradników

2. Przekaz badanych poradników

2.1. Obrazy dziecka

2.1.1. Dziecko jako Priorytet

2.1.2. Idea Superdziecka

2.1.3. Dziecko jako „Inny niż Dorosły”

2.2. Wizerunki rodziców – rodzice to znaczy matki

2.1.1. Dyskurs dominujący

2.1.2. Dyskurs psychologizującej matki

2.3. Koncepcje wychowania obecne w badanych poradnikach

2.3.1. Dyskurs naukowy w wersji poradnikowej

2.3.2. Nauka i zdrowy rozsądek w wychowaniu – o pozytywnej dyscyplinie jako złotym środku wychowawczym

2.4. Płeć w wychowaniu


KONKLUZJA


BIBLIOGRAFIA

Mysiakowska

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!